HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT SẢN PHẨM

1. Cập nhật qua Dashboard WordPress

1.1 Hướng dẫn nâng cấp phiên bản mới cho Themes

– B1: Tải phiên bản mới nhất của theme trên website. (xem hướng dẫn)
– B2: Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
– B3: Truy cập “Giao diện” > “Giao diện”.
– B4: Chọn “Thêm mới” ở phía trên cùng của trang.
– B5: Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
– B.6 Chọn “Cài đặt”

1.2 Hướng dẫn nâng cấp phiên bản mới cho Plugins

– B1: Tải phiên bản mới nhất của plugin trên website. (xem hướng dẫn)
– B2: Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
– B3: Truy cập “Gói mở rộng” > “Cài mới”.
– B4: Chọn “Tải plugin lên” ở phía trên cùng của trang.
– B5: Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
– B6: Chọn “Cài đặt”

2. Cập nhật qua hosting

– B1: Tải bản mới nhất của theme/plugin trên ThemeTOT (xem hướng dẫn)
– B2: Truy cập vào hosting mà website đang sử dụng
– B3: Truy cập vào thư mục:

  • Theme: wp-content/themes/
  • Plugin: wp-content/plugins/

– B4: Upload file zip vào thư mục tương ứng. 
– B5: Giải nén zip file đã upload ở bước trên đè lên thư mục cũ.

Như vậy đã xong!