WooCommerce: Thay đổi số lượng sản phẩm trên mỗi trang

Nếu bạn có nhiều sản phẩm và không muốn sử dụng phân trang (chia nhỏ trang thành 1, 2, 3 hoặc nhiều trang), đây là cách khắc phục cho bạn.

Đoạn mã PHP: Thay đổi “Sản phẩm trên mỗi trang” ở trang Shop và trang Loop

Số lượng sản phẩm mặc định trên mỗi trang là 4 hàng * 4 cột = 16 sản phẩm. Một số chủ đề có thể ảnh hưởng đến hình mặc định này:
  • bằng cách sử dụng một đoạn mã tương tự như đoạn mã bên dưới
  • hoặc bằng cách làm theo các cài đặt được xác định tại Bảng điều khiển WordPress -> Cài đặt ->  Đọc -> Hiển thị nhiều nhất.
Thay đổi số lượng sản phẩm trên trang – Thông thường để thêm mã bạn phải thêm vào file functions.php của Theme hoặc Child Theme tùy vào theme mà sẽ có 1 hoặc 2 file nhé. Trong bài này, mình sẽ sử dụng theme Flastsome thì có hỗ trợ child theme. – Bạn vào đường dẫn như sau: wp-content\themes\flatsome-child. Sau đó chọn mở file functions.php và thêm đoạn mã bên dưới.
/**
 * ThemeTOT - Mua Theme và Plugin WordPress bản quyền giá rẻ
 * Website: https://themetot.com
 */
 
add_filter( 'loop_shop_per_page', 'themetot_redefine_products_per_page', 9999 );
 
function themetot_redefine_products_per_page( $per_page ) {
  $per_page = 12;
   return $per_page;
}
– Trong đoạn mã, chỉ cần xác định số lượng sản phẩm trên mỗi trang bằng cách thay đổi 12 thành bất kỳ số nào bạn muốn. Sau khi thêm mã vào, bạn lưu lại và tận hưởng thành quả nhé Trên đây là hướng dẫn về cách thay đổi số lượng sản phẩm trên một trang WooCommerce. Hi vọng sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt khi sử dụng dịch vụ tại ThemeTOT.
5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *